world-News

Cad é an chéad chéim eile agus athrú peile de dhíth?

Bhí sé gar mar a bhí muid ag súil leis ach ag deireadh an lae, ní bheidh moladh 19 nó Plean B mar is fearr aithne air againn mar struchtúr úr sa chraobh peile in 2022.

é gur thacaigh 50% den lucht vótála leis ag an chomhdháil speisialta ag an deireadh seachtaine, níorbh leor é mar go raibh 60% de na vótaí ó 168 toscaire de dhíth chun an chraobh a athrú. Chaill sé amach le 16 vóta agus go leor de na contaetha is láidre ag teacht amach ina n-aghaidh.

Tuigeann achan duine go bhfuil athrú ag teastáil ach níor éirigh le ceachtar de na rúin A nó B. I moladh A, bhí sé beartaithe go mbeadh ocht bhfoireann i ngach grúpa, le foirne ag imeacht ó chúige amháin go cúige eile ach buaileadh go dona é.

I Moladh B, níor thaitin le contaetha nach mbeadh baint ag Comórtas na gCúigí leis an chraobh agus bhí drogall ar chontaetha vótáil dó nuair nach mbeadh deis ag an séú foireann i Roinn 1 a bheith i gCraobh na hÉireann. Taobh amuigh de Chontae an Dúin, vótáil na contaetha eile as Ulaidh ina n-aghaidh, le Maigh Eo, Gaillimh agus Ciarraí ag dul sa treo céanna.

Luaigh Cathaoirleach Uíbh Fhailí Michael Duignan tar éis an toraidh “go raibh contaetha láidre ann nach raibh ag iarraidh athrú agus iad ag tabhairt aire dá ngnó féin”.

Cé gur aontaigh go leor le tuairimí Mhichael Duignan, ní raibh a ndóthain ann agus ciallaíonn sé go gcaithfear dul ar ais arís.

Dúirt Ardstiúrthóir CLG Tom Ryan go mbeidh sé dúshlánach rún eile a bheith réidh agus é a chur os comhair na comhdhála i mí Feabhra seo chugainn.

D’admhaigh Larry McCarthy, Uachtarán CLG, go mbeidh sé ag cur coiste úr le chéile chun féachaint ar struchtúr nua agus mhothaigh sé fosta go bhfuil an chontúirt ann nach mbeidh na moltaí réidh do mhí Feabhra. Ar aon nós, ba mhaith le gach duine go mbeadh struchtúr úr ann le haghaidh 2023.

Is mór an díomá é don choiste a bhí ag obair air seo, cé go bhfuair muid amach go raibh scoilt sa ghrúpa, don GPA agus 80% de na himreoirí a bhí ag iarraidh rún B a bheith i bhfeidhm don bhliain seo chugainn.

Mar sin, beidh an chraobh mar a bhí againn in 2017 nuair a bhí ceithre bhabhta cáilithe ann roimh na cluichí ceathrú ceannais ach ní bheidh na Super 8s ann níos mó.

Críochnóidh an chraobh roimh dheireadh mhí Iúil mar go mbeidh an séasúr ina dhá leath anois. Feicfear an Corn Tailteann den chéad uair á imirt chomh maith.

Neart athruithe le feiceáil ach ní an t-athrú a bhí formhór na n-imreoirí ag iarraidh.

Most Related Links :
todayuknews Governmental News Finance News

Source link

Back to top button
Native News Post